Küldetésnyilatkozat

A tarnaleleszi könyvtár, amely iskolai és községi könyvtári feladatokat is ellát az Informatikai Minisztériummal kötött szerződés a közháló program keretében  heti 40 órás nyitva tartással 7 db ADSL gyorsinternettel is ellátott számítógéppel áll 4 község Bükkszenterzsébet, Tarnalelesz, Szentdomonkos és Fedémes lakosságának rendelkezésére.  hozzáférés és A számítógép-használat ingyenes. Az internethez való   hozzáférésért minimális díjat kell fizetni. A pályázatok letöltéséhez, szövegszerkesztéshez, a különféle szolgáltatások eléréséhez (fénymásolás, fax, scannelés, nyomtatás stb.) informatikai szakember nyújt segítséget.

A könyvtár 15000 kötettel nemcsak az alap de a középfokú oktatásban résztvevőknek is tud ellátást nyújtani.

 

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Az Általános Művelődési Központ Községi Közkönyvtár települési és iskolai feladatokat is ellátó nyilvános könyvtár, az információs esélyegyenlőség és a demokrácia helye. A tudásalapú társadalom alapintézményeként feladata az, hogy mindenki számára biztosítsa a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést a dokumentumokhoz és az információhoz.

Könyvtárunk küldetését folyamatosan bővülő dokumentumállományával, a felhasználói igényeknek megfelelő szolgáltatatásaival, technikai felszereltségével, könyvtárosai szakmai felkészültségével valósítja meg. Ezek segítségével támogatni kívánja:

  • az oktatás alap-és közép szintjein tanulókat

  • az életen át tartó tanulást

  • a szabadidő hasznos eltöltését

  • a gyermekek olvasóvá nevelését

  • a fizikailag hátrányos helyzetűek ellátását

  • a község természeti értékeinek, gazdasági, társadalmi folyamatainak, kulturális, történelmi, néprajzi kutatását, bemutatását

  • a közéletben való részvételhez szükséges állampolgári tudnivalók és jogi szabályozás megismerését

  • a gazdaság, a kultúra, a tudomány és a művészet kérdéseiben való eligazodáshoz szükséges információk és tudásanyag közvetítését

  • a könyvtárkép társadalmi megítélésének javítását