Óvodabővítés Tarnaleleszen

Pályázó neve: Tarnalelesz Községi Önkormányzat

Projekt megnevezése: Óvodabővítés Tarnaleleszen

Pályázat neve: ÉMOP-4.3.1/A-11 Nevelési intézmények fejlesztése

Pályázat száma: ÉMOP-4.3.1/A-11-2012-0024

Forrás megnevezése: az Európa Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás

 

Beruházás helye (régió): Észak-Magyarországi Régió

Beruházás helye (megye): Heves

Beruházás helye (helység): Tarnalelesz

 

Megítélt támogatás: 119 843 844 HUF

Projekt összköltsége: 126 151 415 HUF

Támogatás aránya: 95%

 

Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2012. november 16.

Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2013. április 1.

Projekt megvalósítás tervezett befejezése: 2013. december 31.

 

Projekt rövid összefoglalása:

 

A tarnaleleszi óvoda bővítése két csoportszobával, egy tornaszobával, és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel, továbbá a szükséges berendezések (pl. bútorok) és a megfelelő oktatási, nevelési eszközök beszerzése. Az intézmény jelenleg 120%-os kihasználtsággal működik és férőhelyhiány miatt sok gyermeket nem tudnak felvenni. A projekt hozzájárul a HH-s gyermekek hátrányainak csökkentéséhez, a minőségi oktatás megteremtéséhez.

 

 

Közreműködő szervezetek:

 

 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

ÉMOP-4.3.1/A-11-2012-0024

 

Óvodabővítés uniós támogatással

2013. április 24.

 

Óvoda-felújításra és -bővítésre, valamint eszközbeszerzésre nyert 119 998 291 forint

támogatást Tarnalelesz Község Önkormányzata az ÉMOP-4.3.1/A-11 kódszámú,

„Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázati kiíráson.

 

A két zsúfolt csoportszobával működő óvodát – a várható gyermeklétszámhoz

igazodva – további két csoportszobával és egy tornaszobával, valamint kiszolgáló

helyiségekkel szeretné kibővíteni az önkormányzat. A korszerűtlen tálaló konyha kiváltása is

szükséges a mai kornak és a növekvő létszámnak megfelelő melegítő-tálaló konyhával. A

felújított és az újonnan kialakított épületrészbe az óvodai neveléshez szükséges eszközök

kerülnek beszerzésre.

A meglévő épületben lévő két szobában – ideiglenes engedéllyel – 60 gyermek

nevelése zajlik, két óvónő és két dajka irányításával. Azonban az óvodai nevelés

szempontjából teljesen korszerűtlen 30-30 fős csoportokat meg kell bontani, és kisebb

létszámú csoportokat létrehozni, amihez a férőhelyszámot szükséges növelni. Mivel az

elmúlt években sok gyereket kellett elutasítani, ezért szükséges az is, hogy plusz

csoportszobát alakítsanak ki. Az óvoda bővítése két épülettömbben oldható meg. A régi,

jelenleg is működő épületrész felújításával és egy új szárny építésével.

A jelenlegi eszközállomány egy része régi, elavult, az óvodában eszközbeszerzés

csak szerény mértékben tud megtörténni a fenntartó szűkös anyagi lehetőségei miatt. Az

elnyert pályázati támogatásból játékok, foglalkoztató eszközök, nevelési munkát segítő

eszközök, valamint bútorok és a gyermekek ellátását segítő eszközök beszerzését

valósíthatja meg a település.

A bővítés eredményeképpen 4 csoportban 20-20 gyermek elhelyezésére nyílik majd

lehetőség. Hozzájuk még 4 óvónő és 2 dajka felvételére kerül sor, tehát a projekt

munkahelyteremtéssel is jár.

A kivitelezések a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően kezdődnek, és várhatóan 2013

novemberében fejeződnek be.

Bővebb információ:

 

Tarnalelesz Község Polgármesteri Hivatala

3258 Tarnalelesz, Fedémesi út 8.

Telefon: +36-367-020

E-mail: polgarmester@tarnaleleszph.axelero.net

 

weboldal: https://tarnalelesz.webnode.hu/onkormanyzat/

 

Letölthető dokumentumok:

Sajtóközlemény Tlelesz ovi.pdf (255,1 kB)

 

 

Frissítés: 2013.12.17.

Uniós támogatásból bővülhet az óvodaépület Tarnaleleszen

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ÉMOP-4.3.1/A-11-2012-0024

 

Uniós támogatásból bővülhet az óvodaépület

Tarnaleleszen

2013. december 17.

 

 

Tarnalelesz Község Önkormányzata több, mint 126 millió forint támogatást nyert az ÉMOP-4.1.1/A-11 kódszámú, „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázati kiíráson. A pályázat keretében felújításra és bővítésre kerül az óvoda épülete.

 

 

Az intézmény 2 korcsoporttal 120 %-os kihasználtság mellett működik. A meglévő két, kissé zsúfolt csoportszobával működő óvodát – a várható gyermeklétszámhoz igazodva – további  két  csoportszobával  és  egy  tornaszobával,  valamint  a  hozzájuk  kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel szeretné kibővíteni az önkormányzat. A korszerűtlen tálaló konyha kiváltása is szükséges egy új, a mai kornak és a növekvő létszámnak megfelelő melegítő- tálaló konyhával. Ezen túl megújul az udvar is, az előírásoknak megfelelő eszközök, és udvari játékok is beszerzésre kerülnek.

A meglévő óvodaépületben lévő két csoportszobában – ideiglenes engedéllyel – 60 gyermek nevelése zajlik, két óvónő és két dajka irányításával. Azonban az óvodai nevelés szempontjából teljesen korszerűtlen 30-30 fős csoportokat meg kell bontani, és kisebb létszámú  csoportokat  létrehozni,  amihez  a  férőhelyszámot  szükséges  növelni.  Mivel  az elmúlt években sok gyereket kellett elutasítani, ezért szükséges az is, hogy plusz csoportszobát alakítsanak ki. Az óvoda bővítése két épülettömbben oldható meg. A régi, jelenleg is működő épületrész felújításával és egy új szárny építésével.

A jelenlegi eszközállomány egy része régi, elavult, az óvodában eszközbeszerzés csak szerény mértékben tud megtörténni a szűkös anyagi lehetőségek miatt. Az elnyert pályázati támogatásból játékok, foglalkoztató eszközök, nevelési munkát segítő eszközök, valamint bútorok és a gyermekek ellátását segítő eszközök beszerzését valósíthatja meg a település.

A bővítés eredményeképpen összesen 4 csoportban 20-20 gyermek elhelyezésére nyílik lehetőség. Hozzájuk még 2 óvónő és 2 dajka felvételére kerül sor.

 

 

A  kivitelezés  közbeszerzési  eljárása  lezárult,  a  munkák  időjárástól  függően  még  idén elkezdődnek, és várhatóan 2014. június közepéig tartanak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÉMOP-4.3.1/A-11-2012-0024 
 
Óvodabővítés uniós támogatással 
2014. augusztus 21. 
 
Elkészült az új óvoda Tarnaleleszen.
 
A település fejlesztési elképzelései között régóta kiemelt helyen szerepelt a túlzsúfolt óvoda 
bővítése  és  felújítása,  így  2012-ben  az  Önkormányzat  arról  határozott,  hogy  pályázatot 
nyújtanak  be  a  fenn  nevezett  cél  megvalósítása  érdekében,  az  ÉMOP-4.3.1/A-11 
kódszámú, „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázati kiírásra. A projekt tartalma a 
meglévő óvodaépület felújítása mellett két csoportszobával és egy tornaszobával, valamint 
kiszolgáló  helyiségekkel  történő  bővítés,  a  korszerűtlen  tálaló  konyha  kiváltása  a  mai 
kornak  és  a  növekvő  létszámnak  megfelelő  melegítő-tálaló  konyhával,  valamint  a 
színvonalas óvodai neveléshez szükséges eszközök beszerzése.
 
Még  2012-ben  a  pozitív  döntés  is  megszületett,  amelynek  értelmében  összesen 
119 843 844 Ft támogatásban részesült a projekt.
 
A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően 2013. decemberben elkezdődött a fizikai 
megvalósítás  is,  amelyet  a  közbeszerzésen  nyertes,  káli  székhelyű  Zele-Bau  Kft.  2014. 
augusztus 5-én fejezett be.
 
Ennek  köszönhetően  ma  már  elmondható,  hogy  egy  új,  a  mai  kor  követelményeinek 
maximálisan  megfelelő  épületben  összesen  4  csoportban  csoportonként  20  gyermek 
elhelyezésére nyílik lehetőség. 
 
Bővebb információ: 
 
Tarnalelesz Község Polgármesteri Hivatala 
3258 Tarnalelesz, Fedémesi út 8. 
Telefon: +36-36-367-020 
E-mail: igazgatas@primtel.hu, jegyzo@primtel.hu
weboldal: https://tarnalelesz.webnode.hu 

 

Képgaléria: Óvodabővítés Tarnaleleszen