Vízvédelmi rendszer fejlesztése Tarnalelesz és Bükkszenterzsébet településeken

2015 | 06 | 15


TARNALELESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


SAJTÓKÖZLEMÉNY
 

VÍZVÉDELMI RENDSZER FEJLESZTÉSE TARNALELESZ ÉS BÜKKSZENTERZSÉBET
TELEPÜLÉSEKEN, ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0056

 

Elkészült a várva várt vízvédelmi fejlesztés Tarnalelesz és Bükkszenterzsébet községekben. A
kivitelezési munkák műszaki átadására 2015. május 29-én került sor. A beruházás a Tarnalelesz
település belterületét sújtó villámárvizek megszűntetésére, a Bükkszenterzsébet Szabadság út egy
részét sújtó áradásokat meggátolására és a Tarnaleleszen a hirtelen lezúduló csapadék kártételének
megakadályozására irányult.

 

A pályázatot gesztorként Tarnalelesz önkormányzata nyújtotta be Bükkszenterzsébettel közösen még 2011-
ben az Új Széchenyi Terv Észak-magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez. A 2012-ben
támogatásra ítélt projektben a többkörös közbeszerzési eljárás miatt 2014 novemberében kerülhetett sor a
fejlesztés fizikai megkezdésére. Erre a lehetőségre régóta várt a két település, hiszen a korábbi években
megvalósult fejlesztési munkálatok érintették ugyan a csapadékvíz-elvezetést, de elsődlegesen a korábbi
árvizek okozta károk helyreállítását jelentették. A települések feletti területekről nagy sebességgel lezúduló
víztömeg ugyanis korábban súlyos károkat okozott, ezért egyre sürgetőbbé vált a csapadékvíz
elvezetésének megoldása.
A 95%-os intenzitású, 365 605 125 Ft összegű támogatásnak köszönhetően Tarnalelesz és
Bükkszenterzsébet településeken kialakítottak, és rendbe tették a csapadékvíz elvezető árkokat,
mederkotrást végeztek a Nagy-völgyi és a Leleszi-patakon, továbbá a Nagy-völgyi patakon, valamint egy
időszakos vízfolyáson Tarnalelesz és Bükkszenterzsébet között árvízcsúcstározó épült. A kivitelezést a
Tarnalelesz Vízvédelme Konzorcium végezte (a konzorcium vezetője: Zele-Bau Építőipari, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft, konzorciumi tagok: MÁTRAKÖZMŰ Mélyépítő Kft, Eger-Tarnavölgyi Vízgazdálkodási és
Talajvédelmi Társulat).

 

o    Pályázó neve: Tarnalelesz Községi Önkormányzat

o   Projekt megnevezése: Vízvédelmi rendszer fejlesztése Tarnalelesz és Bükkszenterzsébet településeken

o   Pályázat neve: ÉMOP-3.2.1/D-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése című pályázati felhívás visszavonása

o   Pályázat száma: ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0056

o    Forrás megnevezése: az Európa Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás

o    Beruházás helye (régió): Észak-Magyarországi Régió

o    Beruházás helye (megye): Heves

o    Beruházás helye (helység): Tarnalelesz

o    Megítélt támogatás: 322.918.000 HUF

o    Projekt összköltsége: 339 910 000 HUF

o    Támogatás aránya: 95%

o    Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2012. december 3.

o    Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2013. augusztus 31.

o    Projekt megvalósítás tervezett befejezése: 2014. szeptember 9.

 

o    Projekt rövid összefoglalása: Tarnalelesz és Bükkszenterzsébet községeknél a helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése immáron halaszthatatlanul szükségessé vált. A pályázó településeink és lakosaink számára a jelenlegi állapot jelentős problémát és ebből fakadóan komoly plusz költségeket jelent. Egyszeri nagyobb volumenű beruházással ez a probléma felszámolható, az évről évre árvízkárokból keletkező lakossági és önkormányzati pénzügyi teher mérsékelhető, megszüntethető. A környező dombvidékre hulló csapadékot a földrajzi adottságok miatt, kis vízgyűjtő patakok vezetik le a pályázó települések közelébe, illetve azokon keresztül. Ezen patakok karbantartása, illetve rajtuk vízvédelmi rendszer kiépítése szükséges, ami a települések rossz anyagi helyzete miatt az elmúlt évtizedekben elmaradt. Csapadékos időjárás esetén a szóban forgó patakok szállított vízhozama úgy megnövekszik, hogy annak biztonságos levezetése a jelenlegi infrastruktúra mellett nem lehetséges. Mindezt a korábbi évek nagy esőzései után kialakult vis major állapotok is igazolják. A projekt célja tehát ezen vis major helyzetek elkerülése, a településeken a vízelvezető árkok biztonságossá tételével, a községeken keresztül folyó patakok mederkotrásával, mely a szabad vízfolyást fogja biztosítani, illetve árvízcsúcs-tározó építésével, amellyel a árhullámok csúcs-vízhozamainak csökkentését tudjuk elérni. A fejlesztés elsődleges célcsoportjának a két pályázó település teljes lakossága tekinthető, közvetetten célcsoport még a környező kistelepülések lakossága is. A fejlesztés tartalma, melyekkel a fenti problémák megoldhatók: - Csapadékvíz-elvezető árok építése a két érintett településen - Mederkotrás a Nagyvölgyi-patakon és a Leleszi-patakon - Árvízcsúcs-tározó építése a Nagyvölgyi patakon, valamint egy időszakos vízfolyáson Tarnalelesz és Bükkszenterzsébet községek határán Részletek a Megvalósíthatósági tanulmányban, illetve Műszaki tervekben.

 

 

 

Közreműködő szervezetek:

 

 

Képgaléria: Vízvédelmi rendszer fejlesztése Tarnalelesz és Bükkszenterzsébet településeken